99KZG-JL-BEAUTIFUL-TOKYO

Tour image
ดาวน์โหลด พีดีเอฟ

ข้อมูลการจอง

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก นมัสการ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ เก็บภาพประทับใจกับปราสาทนาโกย่า สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ+จัสโก้ อิออน

 1. กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ
 2. นาโกย่า–ปราสาทนาโกย่า-ทะเลสาบฮามานะ-โอชิโนะ ฮัคไค-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ- ทานขาปูยักษ์
 3. ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-EARTH QUAKE MUSEUM–วัดอาซากุซะ-ผ่านชม โตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
 4. โตเกียว–อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 5. วัดนาริตะซัง-อิออน-โอไดบะ-กรุงเทพฯ
 6. ฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

ขอข้อมูล

สำเร็จ ผิดพลาดโปรดลองอีกครั้ง

รายละเอียด

 • โค๊ดทัวร์
 • 99KZG-JL-BEAUTIFUL-TOKYO
 • ทัวร์ช่วงเทศกาล
 • BEAUTIFUL NAGOYA TOKYO
 • เดินทางโดย
 • เครื่องบิน
 • มาตรฐานโรงแรม
 • StarStarStar
 • วัน
 • 6 วัน, 3 คืน
 • ช่วงที่เดินทาง
 • 14/10/2019 - 19/10/2015
 • ราคา/คน
  • 36,900 บาท
  • 8,000 บาท
  • 33,900 บาท
  • 34,900 บาท

ข้อมูลการปลายทาง

 • ญี่ปุ่น
 • ญี่ปุ่น
 • เยน
 • 100
 • 81