99KGH-WE-CAMBODIA

Tour image
ดาวน์โหลด พีดีเอฟ

ข้อมูลการจอง

ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound

 1. กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม-ล่องเรือโตนเลสาบ-ชมโชว์ระบำอัปสรา
 2. ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด
 3. Wat Thmey(ทุ่งสังหาร)-ตลาดซาจ๊ะ-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-บารายตะวันตก-ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม–เสียมเรียบ-กรุงเทพฯ

ขอข้อมูล

สำเร็จ ผิดพลาดโปรดลองอีกครั้ง

รายละเอียด

 • โค๊ดทัวร์
 • 99KGH-WE-CAMBODIA
 • ทัวร์ช่วงเทศกาล
 • กัมพูชา เสียมเรียบ
 • เดินทางโดย
 • เครื่องบิน
 • มาตรฐานโรงแรม
 • StarStarStarStar
 • วัน
 • 3 วัน, 2 คืน
 • ช่วงที่เดินทาง
 • ราคา/คน
  • 9,900 บาท
  • 2,900 บาท
  • 0 บาท
  • 0 บาท

ข้อมูลการปลายทาง

 • กัมพูชา
 • กัมพูชา
 • เรียล
 • พุทธ
 • 230
 • 855